Je bent hier: start » engel

Gebed om bescherming

H. Engelbewaarder, het geloof leert ons, dat het menselijke leven “van het begin tot het einde omgeven is door de bescherming en de voorspraak van de H. Engelen.

Iedere gelovige heeft aan zijn zijde een Engel als beschermer en herder, om hem tot het eeuwige leven te geleiden”.

Daarom dank ik God voor het onschatbare geschenk van uw zo kostbare tegenwoordigheid en trouw, en neem mijn toevlucht tot u: laat mij u aanbevolen zijn!

Zoals het volk van Israël in zijn grote nood God om een goede Engel voor de strijd tegen zijn vijanden vroeg en diens machtige hulp mocht ondervinden, zo smeek ook ik u om uw blijvende bescherming tegen alle aanvallen van de boze vijand.

Leer mij, dat God alleen aanbeden mag worden, en dat God alleen genoeg is.

Verkrijg voor mij het licht van God, dat ik in alles Zijn H. Wil mag ontdekken, en zien hoe ook ik met gebed en offer, met getuigenismoed en werken van naastenliefde mij in de Kerk en samenleving dienstbaar kan maken.

Begeleid mij op al mijn wegen en sterk mij in lijden en nood.

Ik beloof naar u te zullen luisteren, u te eren en zal mij voor alles dankbaar tonen.

O Maria, Koningin der Engelen, help mij de grote vreugde van een Engelbewaarder te hebben van dag tot dag meer te waarderen, mijn voordeel daarmee te doen, en daardoor steeds meer kind van God en ook uw kind te worden. Amen.