Je bent hier: start » gebed_van_de_h._faustina

Gebed van de H. Faustina

O mijn Jezus, ik vraag U namens heel de Kerk: schenk haar liefde en het licht van de Heilige Geest en geef kracht aan de woorden van de priesters, zodat de meest verstokte harten tot inkeer komen en terugkeren naar U, o Heer.

Heer, geef ons heilige priesters; bewaar Gij zelf hen in heiligheid. O Goddelijke en grote Hogepriester, moge de kracht van Uw barmhartigheid hen overal begeleiden en hen beschermen tegen de listen en hinderlagen die de duivel voortdurend legt voor de zielen van de priesters.

O Heer, laat de kracht van Uw barmhartigheid alles wat de heiligheid van uw priesters zou kunnen aantasten en vernietigen, doen mislukken, want U kunt alles.

Ik vraag U, Jezus, een bijzondere zegen en ook licht voor de priesters bij wie ik gedurende mijn leven te biechten zal gaan. Amen.

Terug