Gebed van de H. Frans van Sales

O Heilige Engel! U bent vanaf mijn geboorte mijn beschermer. Ik geef u vandaag mijn hart; geef het aan mijn Heiland, aan wie het alleen moet toebehoren. Gij zijt mijn beschermer tijdens het leven. Wees ook mijn trooster in het uur van mijn dood.

Sterk mijn geloof, maak mijn hoop standvastig, ontsteek in mij de Goddelijke liefde! Verkrijg voor mij, dat mijn voorbije leven mij geen angst aanjaagt, het tegenwoordige mijn niet ongerust maakt, het toekomstige mij geen schrik inboezemt.

Sterk mij in de doodsstrijd, wek mij op tot geduld; bewaar mij in vrede!

Verkrijg voor mij de genade, dat mijn laatste spijs het BROOD der Engelen zij; mijn laatste woorden: Jezus, Maria en Jozef; mijn laatste ademhaling een zucht van liefde en uw tegenwoordigheid mijn laatste troost mag zijn. Amen.