Gebed van de H. Pastoor van Ars

Mijn heilige Engelbewaarder, ik kies U tot vertrouwde getuige van de laatste wil van mijn ziel.

Zeg aan mijn God op het ogenblik dat ik ga sterven, en ik het misschien zelf niet meer zeggen kan,

dat ik geloof al wat de heilige kerk gelooft,

dat ik al mijn zonden verfoei,

dat ik aan al mijn vijanden vergeef,

dat ik op zijn barmhartigheid hoop

dat ik Hem boven alles bemin en graag wil sterven om bij Hem te zijn voor eeuwig. Amen.