Gebed van ouders tot de Engelbewaarders van hun kinderen

Gij H. Engelbewaarders,

gij trouwe vrienden van mijn kinderen,

ik wend mij vol vertrouwen tot u.

Verkrijgt voor mij vooral de genade,

dat ik hen alle voor God en de hemel opvoed.

Beschermt hen daar, waar mijn oog niet over hen kan waken.

Begeleid hen daarheen, waar mijn voet hen niet kan volgen.

Waarschuwt hen daar, waar mijn stem niet tot hen kan doordringen.

Leid en red hen voor de hemel. God lone u uw liefde. Amen.