Gebed voor priesters en religieuzen

God, geef ons priesters, goede priesters, vol van u en vol van naastenliefde, uitdelers van uw geheimenissen, in wie de goddelijke genade, sterker is dan de menselijke zwakheid.

God, geef ons meer religieuzen, goede religieuzen, in wie wij uw liefde ontmoeten, onverdeeld, trouw aan hun roeping, breed van opvatting en tot offers bereid.

Geef weer geloof in het priesterschap en de eisen die dit vraagt. Schenk ons ook een juist inzicht en waardering voor de geloften verbonden aan de religieuze staat.

O Maria, zetel der Wijsheid, moeder der roepingen, laat ons opnieuw beseffen de waarde van geestelijke roepingen en verkrijg van uw Zoon dat er weer jonge mensen mogen zijn die de durf en de moed hebben om aan zijn roepstem gehoor te geven.

Terug