Je bent hier: start » goddelijke_verlosser

Goddelijke Verlosser

Goddelijke Verlosser, Jezus Christus, Gij hebt uw verlossingswerd, de redding en het heil van de wereld, aan de priesters als uw plaatsbekleders op aarde toevertrouwd.

Ik offer u, door de handen van uw heilige Moeder, voor de heiliging van de priesters en uw toekomstige priesters, heel deze dag op: al mijn gebeden, werken, vreugden en lijden.

Schenk ons echt heilige priesters, die door het vuur van uw goddelijke liefde ontvlamd, niets anders zoeken dan de vermeerdering van uw eer en het heil van de zielen.

En gij Maria, liefdevolle Moeder van de priesters, bescherm alle priesters, in de gevaren van hun heilige roeping; bid voor hen en verkrijg voor hen de genade, dat zij aan hun verheven roeping altijd getrouw blijven.

Terug