Je bent hier: start » korte_lijdensmeditatie_2

Korte Lijdensmeditatie

Uit:Sosehr hat Gott die Welt geliebt door F. Holbock

Dank

Goddelijke Meester, wij willen nu met U Uw koninklijke weg van het lijden gaan. Geef, dat wij begrijpen, hoeveel Gij voor ons hebt geleden. Geef, dat wij begrijpen, wat Gij ons door Uw lijden wilt leren. Wij danken U voor Uw onbeschrijfelijk lijden en sterven, waardoor wij verlost zijn. Gij hebt U onschuldig laten veroordelen, om alle ongerechtigheden van de mensen goed te maken. Geef, dat wij altijd rechtvaardig zijn tegenover onze medemensen, en schenk ons de genade eenmaal de dood met liefde uit Uw hand aan te nemen.

Mee lijden

Christus, Koning van onze harten, Gij hebt met eerbied en liefde het lijden en sterven op U genomen. Wees Gij onze sterkte, opdat wij altijd met U het kruis dragen, dat de Vader ons oplegt. Verlos ons van de angst voor het lijden en maak ons sterk Vergeef ons, wanneer wij U uit zwakheid beledigen. Help ons, dat wij bereid zijn zoals Uw Moeder het lijden met U te delen, dat wij ons nooit van haar scheiden.

Ondank

Goddelijke Verlosser, schenk ons de genade mee te mogen dragen aan het zware kruis, dat de ondankbaarheid van de mensen U heeft opgelegd. Leer ons door Uw lijden de hulpvaardige naastenliefde. Neem van ons de vrees voor de mensen en help ons U voor de mensen te belijden. Maak ons wezen gelijkvormig aan U, dat de mensen U in ons mogen herkennen.

Val onder het kruis

Heer Jezus, zovelen zijn in gevaar in zware zonden te vallen. Gij zijt driemaal onder het zware kruis gevallen, voor hen en voor ons. Door gebed en offer hebben wij de mogelijkheid anderen te helpen, die een zware last dragen. Sterk de religieuzen die zich aan U gewijd hebben. Laat ze trouw blijven tot onder het kruis, samen met Maria en de vrouwen. Laat hun leven vruchtbaar worden voor velen.

Heilige Wonden

Heer Jezus, Uw heilige wonden zijn de sleutel voor de hemel. Wij willen al ons doen en laten aan de Vader opofferen in vereniging met Uw heilige wonden. In Uw heilige wonden verbergen wij al onze nalatigheden, al onze zonden, onze onvolmaaktheden. Wij danken U voor Uw heilige wonden, die de ware medicijn zijn voor onze ziel, waardoor ons de bronnen van genade geopend zijn. Uit Uw heilige wonden vloeit voor ons de bron van vrede en verzoening.