Je bent hier: start » kruisverheffing

Kruisverheffing

uit: Komm und folge Mir

Inleiding:De oproep van de Heer

Ik ben de weg van het Kruis voor jou gegaan – en jij volg Mij! Volg Mij op de weg van de liefde, de weg van het lijden, van de pijn, op de weg van de onthechting en van het offer. Ga met Mij mee op de weg van eerherstel voor de anderen, voor degenen die op zoek zijn, degenen die verdwaald zijn, de weg van het kruis voor de wereld!

Kom en ga met Mij mee! Ik – jouw God en jouw Verlosser – ben deze weg gegaan, omdat Ik van de wereld houd, omdat Ik van jou houd, omdat Ik jou op Golgotha aan de Vader wilde geven.

Kom en ga met Mij mee! Verzet je niet tegen mijn liefde in het lijden, tegen mijn vraag om onthechting en offer, verzet je niet tegen mijn kruis, tegen mijn hunkering, in en met jou te lijden voor de redding van de mensheid. Kol en ga mee!

Veroordeling

Men heeft Mij gebonden en naar Pilatus gebracht, men heeft Mij geslagen, men heeft over Mij gelachen vanwege mijn liefde. Men heeft Mij bespot om mijn barmhartigheid en goedheid, men heeft alles, wat Ik tijdens mijn leven gedaan heb, geminacht en met voeten getreden.

En toch houd Ik van de mensen, toch houd Ik van jou en zal Ik altijd van je houden - waarom wil je mijn liefde niet aanvaarden? Waarom sla ook jij mijn liefde en spot je met mijn goedheid? Waarom, ja, waarom laat je Mij niet koning zijn in jou, een koning, die ieder ogenblik over jouw leven beschikt? Waarom wil je niet de gevangene van mijn liefde zijn?

Laat je binden, zoals men Mij heeft gebonden, laat je binden door de wil en het plan van de Vader, geef Mij jouw “ja” tot alle liefde, die zich in het lijden toont, in jouw lijden. Laat je veroordelen tot de dood uit liefde, tot het sterven van je “ik”, tot het offer van jezelf. Waarom verzet je je tegen mijn liefde?

Kruis

Het was zwaar, heel zwaar, het Kruis, dat voor Mij was weggelegd. De Vader wilde het zo en daarom anm Ik het bereidwillig op Mij. Hij heeft ook voor jou een kruis bestemd – leg het niet opzij, leg het niet op de schouders van anderen, neem niet de vlucht ervoor, want met jouw kruis zal je eens voor de Vader moeten verschijnen. Draag het zelf en zeg er “ja” tegen, draag het met bereidwilligheid, ook al dwingt het je soms in het stof van de straat. Ja, houd van je kruis, van je ziekte, van je alledaagse zorgen, van je zwakheid en je mislukkingen, van de moeilijke kanten van je karakter; houd van alles, wat je moeilijk vindt en breng het vol liefde naar het offer van Golgotha, naar het altaar van Calvarie. Houd van allen en van alles – er is niets, dat niet van de Vader komt, uit Zijn overstromende liefde.

Zwakheid

Plotseling ben Ik gevallen onder de ontzettend zware last van het Kruis. Ik wou dragen en kon niet meer; Ik wou rechtop gaan maar Ik had geen kracht meer; Ik wilde wel maar het was niet mogelijk! Toen heb Ik hou gezien – jouw goede wil, jouw bereidwilligheid om het lijden op ge te nemen, het kruis te dragen – die bereidwilligheid die steeds opnieuw in elkaar stort onder de menselijke zwakheid.

Ik heb je gezien, hoe je gekweld zegt: “Ik kan niet meer”, hoe je zucht: “Ik ben zo vreselijk zwak en gebrekkig”; en opdat je leert jouw zwakheid te verdragen, jouw niets-zijn te beminnen, heb Ik het toegelaten, dat je valt, zoals Ik ben gevallen, op de grond van mijn liefde en voorzienigheid. Ik heb je laten vallen in mijn handen, opdat je ervaart, dat Ik je altijd vasthoud en opricht, dat Ik in jouw zwakheid mijn kracht tot voltooiing wil brengen.

Dat jij zegt: “Ik kan niet meer”, heeft Mij ertoe gebracht, jou te dragen met mijn woord: “Aan mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde”. Houd van je zwakheid, houd ook van jouw vallen – Ik ben steeds bij jou om je iedere keer met nog meer tederheid te omvatten en je niets te vullen met genade.

Ecce!

Hoezeer heb Ik mijn Moeder bemind en hoe groot was de pijn, haar te zien vol leed en tranen, vol ellende,. En toch was zij helemaal overgave, bereidheid. Zij sprak haar “Ecce”, dat ze eens de Vader had gegeven. Onze ontmoeting was vol van leed maar niet zonder troost – wij hebben elkaar ontmoet in ons wederzijds “ja” door een liefdevolle blik, die ons heeft verenigd in de wil van de Vader. Het was tegelijkertijd een ontmoeting en een afscheid, een vinden en een loslaten.

En als jij – naar de wil van de Vader – mensen moet loslaten van die je houdt, als je afscheid moet nemen van een omgeving of van dingen waar je waarde aan hecht, dan kom en berg jouw aarzelend ‘ja’ in de kracht van deze ontmoeting tussen Mij en Mijn Moeder, in ons “Ecce”- en je zult gedragen worden van dit “Ecce” ook als de steile weg naar Golgotha voor je ligt. Je zult je van allen onthechten in de liefde, die Mij op de kruisweg heeft verbonden met mijn Moeder, door de bereidwilligheid en de overgave, die ons offer van scheiding tot een genade voor jou maakte. Leef jouw ‘Ecce’in de kracht van mijn liefde en in het “ja” van Mijn Moeder!

Lastdrager

Het lag in het plan van de Vader, dat Simon Mij zou helpen, dat hij de last van de verlossing met Mij zou delen. Als Ik met mijn Kruis bij jou langskom, luister dan naar mijn bede om Mij te helpen. Je hebt jezelf tot mijn beschikking gesteld, je het verklaard dat je mijn knecht, mijn dienstmaagd wilt zijn. Dan laat je nu ook gebruiken voor mijn werk van verlossing. Neem niet alleen je eigen kruis op je, maar help ook degene die naast jou is op weg naar Golgotha, zijn last te dragen.

Help allen die je tegenkomt, neem alles zonder te aarzelen en zonder grenzen te stellen op je schouders, opdat de anderen niet onderweg bezwijken en vermoeidheid of moedeloosheid hen tot omkeer dwingt. Breng hun last naar Golgotha, want dan breng je hun zelf naar mijn verlossend Hart. Ga voor hen uit en zij zullen jou volgen tot in de afgrond van Mijn barmhartigeid. Wees jij mijn Simon van Cyrene.

Slotgebed

Heer, mijn God, ik dank U. Ik dank U, dat Gij bent, dat Gij de barmhartigheid bent, dat Gij de liefde, in mij de liefde bent. Ik dank U voor uw bestaan en uw leven, voor uw lijden en uw sterven. Ik dank U voor uw verlossing en ik dank U, dat Gij mij laat deel hennen aan uw lijden en uw kruisweg, dat ik met U mag meegaan naar Golgotha, om met U en in U te sterven.

Ik dank U, dat ik mijn lijden mag dragen in uw lijden en zo een medeverlossend ledemaat van uw Kerk mag zijn. Mijn God, ik dank U!

Ik weet niet hoeveel staties Gij hebt vastgelegd voor mijn kruisweg, voor mijn leven, maar wat ik wel weet is, dat Gij altijd met mij gaat naar Calvarie en naar het Vaderhuis. Amen.

* Terug