Je bent hier: start » lijdensmeditatie_ii

Lijdensmeditatie II

Lijdensmeditatie door H. Patoor van Ars Uit de Kreuzwegsammlung F. Holbock

Eerste overweging

Als gij omwille van Mij lijden verdraagt, wil Ik ze aannemen, alsof ze Mijn eigen lijden overtreffen. Ik wil ze oneindig belonen. Laat Mij niet zonder Uw lijden zijn, zij helpen de zondaars. Die zielen, die Mij beminnen, trekken Mijn barmhartigheid aan; zij redden de wereld. Wees bezield van de wens Mijn Hart, dat zo verwond is, te troosten. Offer mijn Vader Mijn verdiensten op, alsof het de Uwe waren. Slechts weinigen maken daarvan gebruik.

Tweede overweging

Er zijn vele manieren om in het geestelijk leven vooruit te komen. Zelfs het terugvallen in een zonde kan een ziel helpen om echt deemoedig te worden. Wees niet bevreesd, beminde ziel! Als gij valt, roep dan naar Uw Verlosser. Ik kom altijd naar U, als Gij naar Mij roept. Ga vol liefde Uw kruisweg tot het einde, haast U daarheen en redt door Uw gebed en boete de zondaars.

Derde overweging

Wees niet bevreesd om naar Mijn wonden te zien! Heb Ik ze niet voor U gedragen? Gij moet ze groeten als weldoeners, die U hebben gered. Kan Uw hart koud blijven bij het zien van Mijn wonden? Ik heb geheel Mijn wil erop gezet, voor U te lijden. Gij moet U inspannen het innerlijk en uiterlijk lijden mee te voelen. Waarom willen de mensen niet aan Mijn liefde voor hen geloven? Ik heb geleefd en geleden en ben gestorven uit liefde voor de zielen. Gij bereidt Mij een grote vreugde, als gij voor de zielen bidt en lijdt.

Vierde overweging

Ik heb de voorbereidselen van Mijn kruisiging gezien en heb alles verdragen tot genoegdoening van de eer van Mijn Vader en tot heil van Uw ziel. Voor alle mensen heb Ik de hemel geopend,maar iedereen heeft de vrijheid voor of tegen Mij te kiezen. Het is aan U het heil van de zielen te voltooien. Bidt voor de zielen en lijdt voor hen. Ik bemin iedere ziel tot het uiterste. Verenig Uw ziel met Mijn van smarten vervulde ziel en biedt alles de Vader aan tot heil van de wereld.

Vijfde overweging

Voor U ben ik gestorven en heb Ik Mijn bloed vergoten. Als gij Mij, geheel bebloed, aan de Vader opoffert, gebeurt er iets in de hemel. Ik sta altijd als de Gekruisigde voor de Vader, aan Wie ieder moment tegenwoordig is. Ik ben altijd het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt. Als gij Mij na de kruisafname had gezien in de armen, op de schoot van Mijn Moeder! Ik had alle schoonheid verloren. Maria heeft Mij zo aanbeden, doet gij hetzelfde! Aanbidt Mij zoals Maria Mij heeft aanbeden en zeg ook een woord van troost tot haar, die ook Uw Moeder is.

* Terug