Je bent hier: start » litanie_tot_de_h._michael

Litanie tot de H. Michael

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons. Christus aanhoor ons. Christus verhoor ons.

H. Drievuldigheid, één God, ontferm u over ons.

H. Maria, bid voor ons.

H. Michael, bid voor ons.

H. Michael, aanvoerder van de negen engelenkoren,

H. Michael, aanvoerder van het paradijs,

H. Michael, prins van de hemelse heerscharen,

H. Michael, overwinnaar van Satan,

H. Michael, uitverkoren Engel van God,

H. Michael, die dicht bij Gods troon staat,

H. Michael, verdediger van Gods eer,

H. Michael, verdediger van de Engelen,

H. Michael, verdediger van de Maagd Maria,

H. Michael, verdediger van de Katholieke Kerk,

H. Michael, verdediger van onze H. Vader de Paus,

H. Michael, verdediger van de katholieke missies,

H. Michael, verdediger van de rechtvaardige zielen,

H. Michael, verdediger van de vrede,

H. Michael, bevrijder van de zielen uit het vagevuur,

H. Michael, vol goedheid tegenover de bekeerde zondaars,

H. Michael, trooster van de bedroefden en verdrukten,

H. Michael, onze bemiddelaar bij God,

H. Michael, die God onze gebeden aanbiedt,

H. Michael, die God onze goede werken aanbiedt,

H. Michael, groot door geloof en liefde,

H. Michael, die de stervenden helpt,

H. Michael, schrik van de duivels,

H. Michael, weerglans van de Godheid,

H. Michael, die uw gezag uitoefent over de Kerk en de wereld,

H. Michael, kracht van de apostelen en de missionarissen,

H. Michael, licht van de kerkleraren,

H. Michael, steun van de martelaren,

H. Michael, verdediger van de geloofsbelijders,

H. Michael, gesierd met alle genaden en met alle deugden,

H. Michael, behoeder van de maagden,

H. Michael, weldoener van alle zielen,

H. Michael, overwinnaar van de hel,

H. Michael, onze gids en onze hoop,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Heer, ontferm U over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Heer, vergeef ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Heer, verhoor ons.

Bid voor ons, H. Aartsengel Michael, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden:

Almachtige en eeuwige God, die ons de H. Aartsengel Michael gegeven hebt als beschermer en verdediger; geef dat wij door onze gebeden mogen verkrijgen steeds behoed te worden voor alle kwaad en voor de vlammen van de hel. Dit vragen wij u door Jezus Christus, onze Heer. Amen.