Voorbeden van de de H. Paus Johannes Paulus II

Heer Jezus, goede Herder, Gij die uw leven gegeven hebt opdat allen het leven zouden bezitten, geef aan ons, geef aan de gemeenschap van de gelovigen, verspreid over de hele wereld, de overvloed van uw leven, en stel ons in staat getuigenis daarvan af te leggen en het aan anderen door te geven.

Heer Jezus, geef de overvloed van uw leven aan alle mensen, die U zijn toegewijd, voor de dienst aan de kerk. Geef dat hun algehele zelfgave voor hen een bron van vreugde wordt, maak hen onvermoeibaar in hun dienstwerk, edelmoedig in hun offer, en moge hun voorbeeld anderen in staat stellen hun hart te openen om uw roep te horen en U te volgen.

Heer Jezus, geef de overvloed van uw leven aan de christelijke gezinnen, opdat zij, vurig in het geloof en in de kerkelijke dienst, zo bijdragen tot de opbloei en de groei van nieuwe roepingen van godgewijde personen.

Heer Jezus, geef aan allen de overvloed van uw leven, in het bijzonder aan de jongeren die U roept tot uw dienst; wees een licht voor hun keuze, help hen in de moeilijkheden; bewaar hen in de trouw; laat hen bereid zijn, in uw voetspoor, moedig hun leven te geven opdat anderen het leven bezitten.

Terug