Je bent hier: start

Welkom op onze site

Voor diegenen die ons nog niet kennen, willen wij graag uw aandacht vestigen op het volgende:

  • In Mei 2000 heeft de Geloofscongregatie het gebed van Toewijding aan de Heilige Engelen goedgekeurd.
  • In November 2008 werden de Statuten van het Opus Angelorum geapprobeerd door de Congregatie van de Religieuzen. Hiermee werd het Engelenwerk dus officieel door de Kerk goedgekeurd! Volgens deze statuten is het Opus Angelorum een „kerkelijke beweging”, die door priesters van de Kruisorde geleid wordt.
  • In Oktober 2010 werd door de Geloofscongregatie aan alle voorzitters van de bisschoppen conferenties wereldwijd, een rondbrief gestuurd, waarin o.a. gezegd wordt, wat de Kerk van het Engelenwerk hoopt: „Het Opus Angelorum verbreidt de verering van de Heilige Engelen onder de gelovigen, roept op tot gebed voor de priesters, wakkert de liefde aan tot Christus in Zijn lijden en de verbondenheid met Hem”.
  • In Maart 2011 wordt er officieel door de H. Stoel een positief getuigenis gegeven over het Opus Angelorum in de Osservatore Romano. U kunt de Duitse versie hier lezen:oa-osserv-20110415.pdf
  • Op 5 mei 2011 gaf Pater DDr. Joachim Welz ORC, de Pater Generaal van de Kruisorde een interview met Radio Maria in Oostenrijk over de nieuwe, positieve ontwikkelingen binnen het Opus Angelorum. Een ietwat ingekorte versie hiervan, werd op de website www.kath.net geplaatst. U kunt de tekst hier in het Duits lezen:interview.pdf

Wat u altijd al over de H. Engelen hebt willen weten

Tegenwoordig is er een grote belangstelling voor de Engelen. Maar tegelijkertijd is er ook veel verwarring wat betreft hun natuur en hun dienstwerk. Dit is omdat er aan de ene kant niet genoeg over de Engelen gesproken wordt bij de catechese en in preken en aan de andere kant zijn er veel ideeën over de Engelen in omloop gebracht vooral door de New Age beweging en de massa media – die in strijd zijn met het Katholieke geloof.

Wij ontvangen veel vragen over de Engelen over de post en bij de retraites en bezinningsdagen die wij in heel het land geven. (Het gaat hier over de USA) En daaruit merken wij dat de mensen heel graag meer over de Engelen willen weten. Daarom willen we hier de meest gestelde vragen behandelen. We hopen dat dit onze lezers zal helpen om hun kennis en hun liefde voor de H. Engelen te verdiepen en te versterken en hun machtige hulp meer te mogen ervaren. Meer